O nás

Spoločnosť Biodrug funguje od roku 2014 ako držiteľ registrácie liekov a obchodná spoločnosť pre biologicky aktívne medicínske produkty. Aktivity spoločnosti sú v súčasnosti orientované na región strednej Europy s ambíciou otvárať nové obchodné možnosti pre medicínske produkty ako sú vakcíny a iné imunologicky aktívne látky pre humánne použitie.

Spoločnosť poskytuje kompletné služby pre zastupovanie v oblasti držiteľa registrácie lieku, farmakovigilancie, prípravy a realizácie klinických štúdii, marketingu a kontraktácie.

Produktové portfólio

Sme výhradným držiteľom rozhodnutí o registrácii pre očkovacie látky proti tetanu vo forme vakcíny Vacteta a očkovacie látky proti tetanu a záškrtu vo forme vakcíny Vacdite. V portfóliu máme tiež BCG vakcínu, hadie antisérum a botulinický anatoxín.

Pre tieto produkty zabezpečujeme kompletný servis od registrácie cez ohlasovacie povinnosti, marketing a public relations, farmakovigilanciu a plnenie povinností vo vzťahu k inštitúciam. K produktom poskytujeme informácie v súlade s legislatívou.

Vacteta
Tetanový toxoid

VACTETA je indikovaná na aktívnu imunizáciu proti tetanu (základné očkovanie a preočkovanie) alebo poúrazovú profylaxiu u detí a dospelých s nepreukázanou alebo neukončenou preventívnou imunizáciou proti tetanu.

Dostupné baleniaLieková forma
Injekčná suspenzia

Vacdite
Tetanový toxoid, kombinácie s diftériovým toxoidom

VACDITE je určená na aktívnu imunizáciu dospievajúcich a dospelých proti tetanu a záškrtu podľa národného očkovacieho kalendára.

Dostupné baleniaLieková forma
Injekčná suspenzia

Viper Venom Antitoxin
Hadie antisérum

Viper Venom Antitoxín obsahuje špecifický IgG immunoglobulín, ktorý viaže jed vretenice Vipera Berus, teda neutralizuje jeho toxicitu.

Dostupné baleniaLieková forma
Injekčná suspenzia


Aktuality

Užitočné informácie z oblasti našej pôsobnosti a odkazy na články s tematikou týkajúcou sa našej práce.


Kontakt

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára nižšie, telefonicky alebo
e-mailom na adresy uvedené nižšie. Sídlime v Bratislave.

  • BIODRUG, s.r.o.
  • Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04
  • IČO 47 964 324
  • +421 2 205 45 191
  • office@biodrug.skMVDr. Milan Fišera

konateľ a obchodný riaditeľ
+421 905 349 706
fisera@biodrug.sk

PharmDr. Kristína Červenáková

zodpovedný farmaceut EU QPPV
+421 908 445 510
qp@biodrug.sk

Monika Korpášová

odborná asistentka
+421 948 445 762
office@biodrug.sk
×
HLÁSENIE NEŽIADÚCICH ÚČINKOV
Nežiadúce účinky môžete nahlásiť na nasledujúce kontakty alebo prostredníctvom formulára.

PharmDr. Kristína Červenáková
zodpovedný farmaceut EU QPPV
+421 908 445 510
qp@biodrug.sk

24 hodinový kontakt: +421 948 245 258
mail: info@biodrug.sk

Formulár