O nás

Spoločnosť Biodrug funguje od roku 2014 ako držiteľ registrácie liekov a obchodná spoločnosť pre biologicky aktívne medicínske produkty. Aktivity spoločnosti sú v súčasnosti orientované na región strednej Europy s ambíciou otvárať nové obchodné možnosti pre medicínske produkty ako sú vakcíny a iné imunologicky aktívne látky pre humánne použitie.

Spoločnosť poskytuje kompletné služby pre zastupovanie v oblasti držiteľa registrácie lieku, farmakovigilancie, prípravy a realizácie klinických štúdii, marketingu a kontraktácie.

Produktové portfólio

Sme výhradným držiteľom rozhodnutí o registrácii pre očkovacie látky proti tetanu vo forme vakcíny Vacteta a očkovacie látky proti tetanu a záškrtu vo forme vakcíny Vacdite. V portfóliu máme tiež BCG vakcínu, hadie antisérum a botulinický anatoxín.

Pre tieto produkty zabezpečujeme kompletný servis od registrácie cez ohlasovacie povinnosti, marketing a public relations, farmakovigilanciu a plnenie povinností vo vzťahu k inštitúciam. K produktom poskytujeme informácie v súlade s legislatívou.

Vacteta
Tetanový toxoid

VACTETA je indikovaná na aktívnu imunizáciu proti tetanu (základné očkovanie a preočkovanie) alebo poúrazovú profylaxiu u detí a dospelých s nepreukázanou alebo neukončenou preventívnou imunizáciou proti tetanu.

Dostupné baleniaLieková forma
Injekčná suspenzia

Vacdite
Tetanový toxoid, kombinácie s diftériovým toxoidom

VACDITE je určená na aktívnu imunizáciu dospievajúcich a dospelých proti tetanu a záškrtu podľa národného očkovacieho kalendára.

Dostupné baleniaLieková forma
Injekčná suspenzia


Aktuality

Užitočné informácie z oblasti našej pôsobnosti a odkazy na články s tematikou týkajúcou sa našej práce.


Kontakt

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára nižšie, telefonicky alebo
e-mailom na adresy uvedené nižšie. Sídlime v Bratislave.

  • BIODRUG, s.r.o.
  • Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04
  • IČO 47 964 324
  • +421 2 205 45 191
  • office@biodrug.skMVDr. Milan Fišera

konateľ a obchodný riaditeľ
+421 905 349 706
fisera@biodrug.sk

PharmDr. Kristína Červenáková

zodpovedný farmaceut EU QPPV
+421 908 445 510
qp@biodrug.sk

Monika Korpášová

odborná asistentka
+421 948 445 762
office@biodrug.sk
×
HLÁSENIE NEŽIADÚCICH ÚČINKOV
Nežiadúce účinky môžete nahlásiť na nasledujúce kontakty alebo prostredníctvom formulára.

PharmDr. Kristína Červenáková
zodpovedný farmaceut EU QPPV
+421 908 445 510
qp@biodrug.sk

24 hodinový kontakt: +421 948 245 258
mail: info@biodrug.sk

Formulár