HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

O nás

Společnost Biodrug funguje od roku 2014 jako držitel registrace léků a obchodní společnost pro biologicky aktivní medicínské produkty. Aktivity společnosti jsou v současnosti orientované na region střední Evropy s ambicí otevírat nové obchodní možnosti pro medicínské produkty jako jsou vakcíny a jiné imunologicky aktivní látky pro humánní použití.

Společnost poskytuje kompletní služby pro zastupování v oblasti držitele registrace léku, farmakovigilance, přípravy a realizace klinických studii, marketingu a kontraktace.

Produktové portfolio

Jsme držitelem rozhodnutí o registraci pro očkovací látky proti tetanu - vakcína Vacteta a očkovací látky proti tetanu a záškrtu - vakcína Vacdite.

Pro tyto produkty zajišťujeme kompletní servis od registrace přes ohlašovací povinnosti, marketing a public relations, farmakovigilanci a plnění povinností ve vztahu k institucím. K produktům poskytujeme informace v souladu s legislativou.

Vacteta
Tetanový toxoid

VACTETA je indikována k aktivní imunizaci proti tetanu (základní očkování a přeočkování) nebo poúrazovou profylaxi u dětí a dospělých s neprokázanou nebo neukončenou preventivní imunizací proti tetanu.

Dostupné baleníLéková forma
Injekční suspenze

Zprostředkování prodeje

Viper Venom Antitoxin
Hadí antisérum

Viper Venom antitoxin obsahuje specifický IgG immunoglobulin, který váže jed zmije Vipera berus, tedy neutralizuje jeho toxicitu.

Dostupné baleníLéková forma
Injekční suspenze

BCG-10 Anti-Tuberculosis
Očkovací látka proti tuberkulóze (BCG), lyofilizovaná

BCG-10 Anti - Tuberculosis obsahuje živé oslabené bakterie Mycobacterium bovis (Baccilus Calmette-Guerin), podkmen Moreau. Dodává se ve formě prášku a rozpouštědla pro přípravu injekční suspenze. Je určena pro intradermální použití. Používá se na preventivní očkování proti tuberkulóze.

Dostupné baleníLéková forma
Prášek a disperzní prostředí pro přípravu injekční suspenze.


Aktuality

Užitečné informace z oblasti naší působnosti a odkazy na články s tématikou týkající se naší práce.Kontakt

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře níže, telefonicky nebo
e-mailem na adresy uvedené níže. Sídlíme v Bratislavě.

  • BIODRUG, s.r.o.
  • Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04
  • IČO 47 964 324
  • +421 2 205 45 191
  • office@biodrug.skMVDr. Milan Fišera

jednatel a obchodní ředitel
+421 905 349 706
fisera@biodrug.sk

PharmDr. Kristína Červenáková

zodpovědný farmaceut EU QPPV
+421 908 445 510
qp@biodrug.sk

Monika Korpášová

odborná asistentka
+421 948 445 762
office@biodrug.sk
×
HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ
Nežádoucí účinky můžete nahlásit na následující kontakty nebo prostřednictvím formuláře.

PharmDr. Kristína Červenáková
zodpovědný farmaceut EU QPPV
+421 908 445 510
qp@biodrug.sk

24 hodinový kontakt: +421 948 245 258
mail: info@biodrug.sk

Formulář